TE ZIEN

 uw locatie: www.bootbouwer.nl   te zien

De Bootbouwer streeft er naar dat er op het bedrijf altijd een aantal voorbeelden voorhanden is van er allemaal kan. Jammer genoeg is het niet mogelijk om alle (toch gauw al 400) ontwerpen waarvan we de tekening kunnen leveren als showmodel voorhanden te hebben.
Wat we proberen is om één of meer boten te kunnen laten zien in elk van de meer gangbare bouwmethoden. Dit kan zowel gaan om voltooide boten die bij ons in opslag liggen of te koop zijn, of om projecten in aanbouw: mogelijk een speciale opdracht, een pakket dat getest wordt of, niet te vergeten, projecten van bouwers die bij ons een werkplek hebben.
Op deze manier kan de bouwer in spé zich optimaal een beeld vormen van het karwei waaraan hij begint en van het resultaat waartoe het leidt. In het onderstaande een beeld van wat er alzo gaande is: wilt u evenwel een specifieke boot bekijken, informeer dan altijd even van te voren hoe de stand van zaken is: soms verandert de situatie sneller dan we op de site kunnen bijhouden!

Caledonia Yawl in aanbouw: de gangen worden aangebracht.

De laatste tijd zijn er verschillende nieuwe projecten bij ons van start gegaan. Op de afbeelding rechts ziet u een Caledonia Yawl in aanbouw: op dit moment worden de gangen aangebracht van dit fraai gelijnde schip naar ontwerp van Iain Oughtred. De boot is een voorbeeld van de veel toegepaste bouwmethode in overnaads verlijmd multiplex. Deze manier van werken verenigt de voordelen van de moderne techniek (lichte constructie, absolute waterdichtheid en beperkt onderhoud) met het door velen zo gewaardeerde beeld van de traditionele overnaads gebouwde boot.

De Lilou in aanbouw: plaatsing van de spantmallen. Aan de andere kant van de werkplaats is een heel andere techniek te zien: hier wordt gebouwd in de stitch & glue (of stitch & tape) methode. Het gaat om de Lilou, een robuuste zeilsloep met klassieke lijnen van de hand van de franse ontwerper Francois Vivier. Omdat de Lilou van behoorlijke omvang is voor deze manier van werken, wordt er net als bij verschillende andere methoden gebruik gemaakt van mallen om de romp tijdens de bouw te ondersteunen.

Een toelichting op de verschillende bouwmethoden vindt u overigens op de FAQ-pagina van deze site.

Puffin in aanbouw: de voorgefreesde mallen en het bijbehorende langsverband zijn geplaatst.

Een derde project is de bouw van een Puffin, naar ontwerp van Iain Oughtred. Dit sierlijke 10 voets jolletje is in opdracht van de Bootbouwer door Lageweg Jachtontwerp geschikt gemaakt voor levering als digitaal gefreesd pakket. Vanwege de grote populariteit welke deze boot -terecht- geniet leek het een goede zaak er een te bouwen binnen het bedrijf. Dit geeft belangstellenden de mogelijkheid om de boot van dichtbij te bekijken en ons de gelegenheid om een uitgebreide bouwhandleiding samen te stellen. Daarbij hebben we inmiddels ervaren dat de bouw met behulp van het pakket schitterend werkt en een prachtig strak scheepje levert!

Puffin in aanbouw: de gangen worden aangebracht.De meegeleverde mallen met het bijbehorende langsverband zorgen ervoor dat gebouwd kan worden op een basis die heel nauwkeurig is, terwijl de beschikbaarheid van voorgefreesde gangen de bouwer een wat lastiger karwei uit handen neemt. En dat de boot op deze manier in een bescheiden bouwtijd gerealiseerd kan worden spreekt voor zich!

penobscot 17 in aanbouw.

Boten die al eerder bij ons gebouwd werden zijn de Penobscot 14 en 17: beide zijn nog bij ons te zien. De Penobscot's, een ontwerp met invloeden uit de hoek van de Whitehall's worden ook weer gebouwd in overnaads verlijmd multiplex.

penobscot 14 in aanbouw. In tegenstelling tot hetgeen bij o.m. Iain Oughtred's manier van bouwen gebruikelijk is, worden deze boten uitgevoerd met blijvende latten (stringers) ter plaatse van de landen(overlappingen van de gangen).
Redshank in aanbouw. Van de Redshank, een ontwerp van Selway Fisher wilden we een "voorraad-bouwpakket" samenstellen. Dat het nuttig kan zijn om in zo'n situatie de boot in kwestie ook een keer zelf te bouwen werd hierbij wel aangetoond: hoewel de boot zich in totaliteit makkelijk laat bouwen, moest er op de eerste gang ter plaatse van de boeg zodanig veel torsiekracht worden uitgeoefend dat we tot de conclusie gekomen zijn dat het verstandig is om te kiezen voor de inmiddels bestaande variant in 8 (i.p.v.6) gangen, waarbij de smallere stroken zich eenvoudiger laten modelleren. Inmiddels wordt onze Redshank bij gelegenheid afgebouwd en dient intussen als illustratie van de stitch & tape techniek en geeft daarbij bezoekers een beeld van dit aardige bootje, dat een prima beginnersproject kan zijn.

petite brise 12'4

Een maatje groter en gebouwd op dezelfde wijze is de Petite Brise: een 3.69 mtr. lang Selway Fisher ontwerp dat eerder bij ons werd gebouwd. Sindsdien zo nu en dan bij ons terug en beschikbaar voor bezichtiging. Ook voor deze boot kan zowel de tekening als het benodigde materiaal geleverd worden.

Redbird Uit Canada hebben wij de Bear Mountain Boat kano- en kajak bouwtekeningen. Het kon dan ook niet uitblijven dat we zelf een van deze mooie ontwerpen in aanbouw zouden nemen. Het werd de Redbird: een ruim 17 voet lange open kano. Zoals alle Bear Mountain Boat ontwerpen wordt de boot gebouwd volgens de stripplanked-methode; een moderne, ultra lichte vorm van lattenbouw, een bouwwijze die in zijn oudste vorm al vele jaren bij b.v. de BM-klasse wordt toegepast. Deze techniek leent zich net zo goed voor een jolletje als voor een kajuitjacht. De Redbird is inmiddels zo goed als voltooid, maar blijft voorlopig bij ons te zien. Materiaalpakketten voor de Bear Mountain Boat kano's en kajaks, compleet met hol- en bolgefreesde latten, zijn -uiteraard- bij ons verkrijgbaar.
Badger

En dan tot slot is op de laatste foto te zien hoe er gewerkt wordt aan de bouw van een Badger, een prachtige slanke in overnaads multiplex te realiseren Thames wherry naar ontwerp van Iain Oughtred. Ook deze boot is inmiddels voltooid en voor belangstellenden te bekijken.terug naar pagina-begin