BOUWPAKKETTEN 

 uw locatie: www.bootbouwer.nl   Bouwpakketten

CNC GEFREESDE BOUWPAKKETTEN

Caledonia YawlDe Bootbouwer levert bouwpakketten voor boten van uiteenlopende types en ontwerpers. Kenmerkend voor een bouwpakket is de manier waarop het plaatmateriaal wordt geleverd. Dat is namelijk al voorbewerkt met behulp van een computer gestuurde freesmachine.
Beniguet

Een bouwpakket biedt een aantal voordelen:

- het aantal bouwuren wordt beperkt, waardoor het project voor wat betreft de benodigde tijd beter te overzien is

- werkzaamheden waarvoor een verdergaande kennis van het bouwen nodig is kunnen geheel of gedeeltelijk vervallen

- het risico op fouten tijdens de bouw wordt sterk verkleind.

Gaat de voorkeur er naar uit om alle werk vanaf het eerste begin zelf uit te voeren: de Bootbouwer levert naast de hieronder getoonde voorbewerkte bouwpakketten ook materiaalpakketten voor vrijwel iedere boot, samengesteld naar de persoonlijke wensen van de bouwer.

WERKEN MET EEN BOUWPAKKET

Onze gefreesde pakketten verschillen naar bouwwijze en moeilijkheidsgraad. Aan de hand van een tweetal voorbeelden proberen we te schetsen hoe uiteenlopend de mogelijkheden zijn. Bij de bespreking van de verkrijgbare pakketten is telkens aangegeven volgens welke methode de boot wordt gebouwd.

Bouwpakket voor een boot gebouwd volgens de Stitch & Glue methode

Op de foto-serie hiernaast ziet u de Doris, een eenvoudig te bouwen roei- en zeilboot naar ontwerp van Fran�ois Vivier.

De boot wordt gebouwd volgens de stitch en glue methode, waarbij de gefreesd aangeleverde plaatdelen eerst in de lengte per deel aaneen gelijmd worden en vervolgens met elkaar verbonden worden met behulp van stukjes koperdraad.

Op deze manier krijgt de boot als vanzelf zijn model, dat tijdens het werk gefixeerd wordt door het aanbrengen van een tweetal spantjes en de schotten die de drijfkasten mede vormen. Ook deze onderdelen worden voorbewerkt meegeleverd in het pakket.

Epoxylijm-verbindingen tussen de panelen zorgen er vervolgens voor de boot zijn sterkte en stijfheid verkrijgt.
Het hele project kan gerealiseerd worden op een eenvoudige stelling of een paar schragen.

Met het meegeleverde massieve hout wordt de Doris uiteindelijk op een eenvoudige maar erg mooie manier klassiek afgewerkt.

 

Bouwpakket voor een boot in overnaads verlijmd multiplex

De afbeeldingen hieronder laten op schematische wijze de bouw zien van een Ilur 2011 met gebruikmaking van het door ontwerper Fran�ois Vivier ontwikkelde zeer complete pakket.

De serie toont hoe de boot stapsgewijs op een heel logische wijze wordt opgebouwd: de elementen passen zodanig in elkaar dat de montage goeddeels als vanzelfsprekend verloopt. Daarbij levert de ontwerper naast de overzichtelijke tekeningen ook een uitstekende, rijk geillustreerde Engels- of Nederlandstalige handleiding mee.

Overigens is het goed om te bedenken dat de bouw van een boot met behulp van een pakket als dit bepaald niet gereduceerd wordt tot het samenstellen van een soort bouwdoos. Er blijven voldoende houtbewerkingshandelingen over voor de bouwers om zich volop uit te kunnen leven.

Vooral in de laatste fase van de bouw wanneer de meeste massief houten onderdelen worden aangebracht (lijstwerk, vlonders, banken etc.) krijgt de boot in korte tijd een prachtige ambachtelijke uitstraling.

Bedenk wel dat de omvang en opzet van de bouwpakketten kan varieren, afhankelijk van de bouwwijze van de boot en de wijze waarop het pakket is samengesteld. Zo zijn er ook veel eenvoudiger pakketten dan het hier getoonde, die b.v. bestaan uit in hoofdzaak de spantmallen en gangen. De overige onderdelen (waar aanwezig)komen dan op traditionele wijze tot stand.
Meer hierover vindt u binnenkort onder "Pakket-inhoud"

terug naar pagina-begin