ALLINA 630 : Bouwverslag

  uw locatie: www.bootbouwer.nl    bouwtekeningen van Lageweg Jachtontwerp    foto-documentatie van de bouw
Allina 630
EEN BOUWVERSLAG IN FOTO'S
Voorbereiding Binnenboeg, -kiel en spiegel Het lassen van gangen
De beplanking Scheg, Buitenkiel en Buitensteven Afwerking Buitenzijde
Inwendige structuur Binnenbetimmering Lijsten en dek
Motorplaatsing en proefvaart   De laatste details

In het onderstaande foto-verslag is de komende tijd te volgen hoe de Allina 630 tot stand komt. Vooral dankzij de fotografische bijdragen van Wim Boon (waarvoor we hem bijzonder dankbaar zijn) is de bouw van een Allina 630 met behulp van een CNC-gefreesd pakket van moment tot moment te volgen.

I: De Voorbereiding pagina-begin
Allina 630
Het begin: de 33 platen waaruit de modules II en III bestaan zijn worden opgehaald. Goed ingepakken voorkomt schade onderweg. Vanzelfsprekend kan het pakket ook bezorgd worden.

Allina 630
Het multiplex pakket bestaat uit een groot aantal gefreesde onderdelen, elk voorzien van een sticker om de verwerking te vereenvoudigen. Om een goed beeld te krijgen van de inhoud van het pakket is het aan te bevelen om direct na ontvangst alle onderdelen te identificeren aan de hand van het snijplan dat in de tekeningen opgenomen is.

Allina 630
Ook de desgewenst meegeleverde massief houten onderdelen kunnen worden herkend met behulp van een nummer op elk van de delen. Deze codering is terug te vinden in de bijgevoegde houtstaat en op de tekeningen. Ook nu weer is het een goede zaak de inhoud van deze module grondig te bestuderen, waardoor men snel thuisraakt in de opbouw van de boot.

Allina 630
Materialen die niet direct nodig zijn in de eerste fase van de bouw worden voorlopig opgeslagen: droog (maar niet naast de centrale verwarming) en op een vlakke ondergrond. Afdekken voorkomt vervuilen en verkleuren!

Allina 630
Eerste stap in de bouw is het maken van de bouwstelling, een eenvoudig vurenhouten raamwerk, bedoeld om een goede vlakke ondergrond en een plezierige werkhoogte te realiseren. Het materiaal voor deze stelling is geen standaard onderdeel van het pakket (maar kan natuurlijk wel meebesteld worden). Details van de maatvoering zijn te vinden in de tekeningen.

Allina 630
Op de stelling worden de voorgefreesde MDF spantmallen geplaatst. Om snel een nauwkeurig geheel te krijgen met exact de juiste onderlinge afstanden tussen de spantmallen, wordt het meegeleverde langsverband gebruikt.
Ook spiegelsteunen en een boegsteun ontbreken niet.

II: Binnenboeg, Binnenkiel en Spiegel pagina-begin
Allina 630
Nu worden eerst de binnenboeg en de spiegel gemaakt. De binnenboeg wordt gelijmd uit een aantal dunne lagen massief hout, waardoor op eenvoudige manier een gebogen vorm ontstaat.
De boegsteun kan dienst doen als ondergrond voor het verlijmen van de bundel latten waaruit de boeg bestaat. Zorg er wel voor de steun goed af te plakken met folie om te voorkomen dat de boeg niet meer wil lossen.

Allina 630
Wanneer de boeg goed uitgehard is wordt deze losgenomen en opgeschoond. Daarna wordt een begin gemaakt met de aanschuining aan weerszijden, waarvan de maten te vinden zijn op de tekeningen en in de meegeleverde boegmal.

Allina 630
Het tweede onderdeel dat wordt voorbereid is de spiegel. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. In de modules II + III is een voorgefreesde spiegel voorhanden: deze bestaat uit twee lagen 10 mm. multiplex, die door de bouwer tot een geheel gemaakt worden. Wie daaraan de voorkeur geeft kan ook kiezen voor een 10 mm. dikke spiegel versterkt met lijstwerk: voor de lijsten zijn freesmallen in het pakket opgenomen. Voor de boot op de foto is gekozen voor een extra degelijke oplossing, waarbij de 20 mm. dikke multiplex spiegel ook nog eens voorzien wordt van een lijstwerk.

Allina 630
De spiegel is inmiddels geplaatst op de hiervoor bedoelde spiegelsteunen. Overigens: als de voorkeur uitgaat naar een spiegel in massief hout, kan dat ook. De meegeleverde multiplex spiegel wordt dan gebruikt als mal en het benodigde massieve hout als extra ingevoegd in het houtpakket.

Allina 630
Nu wordt de binnenkiel geplaatst in de sparingen in de spantmallen. Aan voor- en achterzijde wordt de binnenkiel verbonden met respectievelijk de binnensteven en de spiegel.

Allina 630
Ter plaatse van de spiegel is en spanbandje ingezet om de binnenkiel op zijn plaats te krijgen. Is dit eenmaal het geval dan worden spiegel en kiel door middel van lijmen en schroeven aan elkaar verbonden.

Allina 630
Hier de aansluiting van binnenboeg met binnenkiel. Ook hier wordt geschroefd en gelijmd. Duidelijk is de overmaat in de binnenkiel te zien: deze wordt weggeschaafd zodat een vloeiende aansluiting tussen binnenboeg en binnenkiel ontstaat.

Allina 630
Het laatste wat nog moet gebeuren voordat de gangen kunnen worden aangebracht is het (verder) aanschuinen van de steven, de kiel en de kopse kanten van de spiegel. Met behulp van een soepele lat die over de spantmallen wordt gebogen is te zien of de juiste afschuining bereikt is. De spantmallen zelf hoeven niet te worden bewerkt.

III: Het Lassen van de Gangen pagina-begin
Allina 630
Nog één karwei te gaan voordat kan worden begonnen met het aanbrengen van de beplanking. De multiplex gangen die geleverd zijn in plaatlange delen moeten tot een geheel gemaakt worden. Hiertoe worden om te beginnen de uiteinden telkens voorzien van een schuine lip, die zich eenvoudig laat maken met de bovenfrees.

Allina 630
Op de vorige foto was al te zien hoe het uiteinde van het te lassen deel tussen twee schuine geleiders wordt gelegd. Hieroverheen beweegt men dan een simpel stuk plaat waarop een bovenfrees is gemonteerd. In minder dan geen tijd is de schuine lip gereed. Hier ziet men dit eenvoudig te maken hulpmiddel nog eens van opzij.

Allina 630
Zijn alle lippen gefreesd, dan kan het eigenlijke lassen beginnen. Op een vlakke ondergrond worden de te verbinden delen uitgelegd en in lijn gebracht met behulp van telkens twee V-groefjes in de segmenten. Deze groefjes zijn bij de fabricage van het pakket in de gangen aangebracht. Alles wordt goed gefixeerd en vervolgens verlijmd.

Allina 630
Nog even de verlijmde las in detail: de op de foto zichtbare plankjes worden -voorzien van folie- tijdens het uitharden van de verbinding geplaatst om verzekerd te zijn van een zuiver vlakke las.
Tip voor bouwers die niet bovenmatig veel ruimte hebben: las de gangen al voor het opzetten van de spantmallen; de bouwstelling kan op dat moment uitstekend dienst doen als een goede vlakke werktafel.

IV: De Beplanking pagina-begin
Allina 630
Nu kan de huid worden aangebracht, te beginnen bij de kiel. Daartoe wordt de eerste gang gelijmd en geschroefd op de al eerder in model gemaakte steven, binnenkiel en spiegel. Waar nodig worden aanvullend enkele lijmtangen en/of tijdelijke schroeven toegepast.

Allina 630
Nadat een gang geplaatst is wordt deze over de breedte van de aansluiting met de navolgende zodanig aangeschuind dat een goed passing verzekerd is. De breedte van deze overlap (land) wordt afgetekend en de gewenste schuinte bepaald door bij de spantmallen telkens een kleine zaagsnede aan te brengen onder de hoek van de volgende gang. Vervolgens wordt over de hele lengte van de aansluiting een schuine kant geschaafd tot de gezaaagde diepte.

Allina 630
Nogmaals het afschuinen van de gangen: hier wordt gebruik gemaakt van een tijdelijk aangebrachte lat ter plaatse van de volgende land. Met behulp van een schaaf met een geleider wordt nu op eenvoudige wijze een heel nauwkeurige afschuining gerealiseerd.

Allina 630
De verdere gangen worden nu paarsgewijze geplaatst. Op deze foto is goed te zien hoe aan de voorzijde van de boot over een lengte van zo'n 60 centimeter de overlap tussen de gangen geleidelijk aan dieper weggeschaafd, zodanig dat ter plaatse van de boeg de dikte van het materiaal op nul eindigt. Hierdoor verdwijnt op die plaats het getande effect van de elkaar overlappende huiddelen waardoor de buitenboeg later de kopse voorzijde ervan kan afdekken.

Allina 630
Detailopname van het aanbrengen van de sponning: op deze afbeelding is er voor gekozen het grove werk alvast uit te voeren voordat de gang geplaatst is. Dit heeft het voordeel dat het grootste deel van de klus op de werkbank kan worden uitgevoerd met behulp van een malletje dat de diepte van de te maken sponning begrensd.

Allina 630
De zesde gang wordt geplaatst: hier is goed te zien hoe de gangen worden aangebracht: met enkele klosjes die de bovenzijde (in het werk onder) bij de mal houden wordt de strook multiplex gefixeerd, waarna een groot aantal uit afvalhout gemaakte klemmen er voor zorgt dat over de gehele lengte de verbinding tussen de gangen vlekkeloos sluit. Waar nodig kunnen nog wat tijdelijke schroeven en/of b.v. een spanbandje worden ingezet.

Allina 630
De laatste gang, ook wel de zeeggang, wordt gemonteerd. Bij deze boot is er voor gekozen om het materiaal uit het pakket te gebruiken als kopieermal en de uiteindelijke gang te maken uit mahonie multiplex, dat later bij de afwerking blank zal blijven. Hiermee is de beplanking voltooid.

V: Scheg, buitenkiel en buitensteven pagina-begin
Allina 630
De buitenboeg, buitenkiel en scheg zijn nu aan de beurt. Eerst wordt het geheel van scheg en buitenkiel opgebouwd uit de in het pakket meegeleverde onderdelen. De constructie bestaat uit vier lagen multiplex van 15 mm. dik. De buitenste lagen worden ieder verlijmd met een van de binnenste lagen. De al voorbewerkte sparing voor de schroefaskoker wordt op maat gebracht en de beide helften verlijmd.

Allina 630
Ook de buitenboeg wordt samengesteld, uit de multiplex delen uit het pakket, in combinatie met een massief houten buitenafwerking. Deze laatste kan hierbij op eenvoudige wijze met de kopieerfrees in model gebracht worden. Overigens is het aan te bevelen deze klus al voorafgaand aan het beplanken uit te voeren: op dat moment heeft men de beste mogelijkheden om de aansluiting op de binnensteven optimaal passend te maken (op bovenstaande afbeelding is gekozen voor een volledig uit massieve delen bestaande steven, waarbij de meegeleverde onderdelen als freesmal functioneren).

Allina 630
Inmiddels is in de binnenkiel en huid een opening gezaagd ter plaatse van de doorvoer voor de schroefaskoker. Deze laatste wordt aangebracht, zoals al eerder te zien was, in een sparing in de scheg. Ook wordt over de hele lengte van de boot een strook huid ter plaatse van de kiel vlak geschaafd om een goede passing te realiseren.

Allina 630
Op deze opname zien we de scheg/buitenkiel nadat deze op de romp geplaatst is. Ter plaatse van de schroefaskoker steekt de scheg door de gezaagde opening in de romp naar binnen. Het hoogteverschil tussen steven en kiel verdwijnt na het aanbrengen van een slijtlijst op de kiel.

Allina 630
Nogmaals de scheg direct na de plaatsing: aan weerszijden tekent zich nog de naad van de doorgang door de huid af: deze wordt later, net als de hele aansluiting van de huid aan de scheg en buitenkiel afgewerkt met een epoxy hoekverbinding (fillet).

Allina 630
De scheg van binnenuit de boot gezien: de schroefaskoker is inmiddels op zijn plaats gebracht en met epoxy gefixeerd.

Allina 630
Het werk vordert gestaag: hier is de hoekverbinding aangebracht en zijn scheg en buitenkiel voorzien van een hardhouten slijtlijst. De schroefaskoker wordt geplaatst: bij deze Allina is gekozen voor een wat kleiner schroefraam, waartoe een vulstuk gaat worden aangebracht.

Allina 630
Het vulstuk is geplaatst en de scheg voorzien van een tweetal versterkingen aan weerszijden. De gelaagdheid van het multiplex laat goed zien dat de achterzijde van de scheg een profiel gekregen heeft.

VI: Afwerking buitenzijde pagina-begin
Allina 630
Het resultaat van een volgende fase in het werk: de gehele romp is hier inmiddels voorzien van meerdere lagen epoxy-coating die de basis vormen voor de verdere afwerking. De blijvend blanke delen (steven, zeeggang) zijn hierbij afgeplakt. Overigens kan ook onder een blanke afwerking gebruik gemaakt worden van een epoxy-coating. Let nog even op de aansluiting van de buitensteven met de buitenkiel en de daarop aangebrachte slijtlijst.

Allina 630
Tijd voor het markeren van de waterlijn. Een moderne laserwaterpas bewijst hierbij goede diensten. Het kan echter ook nog altijd op de traditionele wijze met een lijntje zoals dat in de leerboeken beschreven wordt!

Allina 630
De kleurlagen zijn aangebracht, evenals de anti-fouling. Deze boot wordt gespoten: aanbrengen met de roller is een alternatieve methode.

Allina 630
Een belangrijk moment in het bouwproces: de boot is gekeerd en nu is duidelijk te zien waar alle inspanningen toe zullen leiden: een juweel van een schip!

VII: Inwendige structuur pagina-begin
Allina 630
De eerste klus na het keren van de romp is het aanbrengen van de in het afbouwpakket meegeleverde spanten, wrangen en schotten. Door de positie van de spantmallen zorgvuldig aan te geven alvorens deze verwijderd worden is dit karwei in betrekkelijk korte tijd te klaren. De verschillende onderdelen worden met behulp van hoekverbindingen met epoxyhars op eenvoudige wijze op de gewenste plaats bevestigd.

Allina 630
De brandstoftank die een plaatsje krijgt onder het voordek wordt alsvast gepast.

Allina 630
Vervolgens wordt de dragende constructie voor voor- en achterdek aangevuld met een aantal liggers. De opname laat zien dat deze boot als extra toevoeging op een aantal plaatsen -zoals hier op het schot aan de voorzijde van het achterdek- wordt voorzien van een dunne mahonieplaat.

Allina 630
Ook de motorfundatie wordt in dit stadium van de bouw geplaatst: een tweetal solide klossen hardhout worden tot één onwrikbaar geheel verlijmd met langsschotten en wrangen.

Allina 630
Geplaatst in de gefreesde kepen van de spanten en schotten wordt de dekweger verlijmd met de zeeggang.

Allina 630
Ook de kuipwegers worden aangebracht in de uitsparingen van de voorbewerkt aangeleverde spanten en schotten. De liggers onder het voordek zijn inmiddels eveneens gemonteerd.

Allina 630
Een detailopname van de wijze waarop de voorgefreesde multiplex delen en het massief houten lijsten in elkaar gepast worden.

Allina 630
Voordat begonnen gaat worden met het aanbrengen van de verdere binnenbetimmering wordt de gehele buikdenning afgewerkt met Pantsercoat.

Allina 630
Gebruik makend van de goede bereikbaarheid van de ruimten onder voor- en achterdek in deze fase van de bouw worden er alvast een aantal onderdelen van de motorisering en besturing worden gemomteerd, zoals op deze afbeelding de zwanehals en de stuurcylinder.

Allina 630
Tussen de bedrijven door, bijvoorbeeld op momenten dat de epoxyverlijmingen moeten uitharden, kunnen tal van onderdelen voorbereid worden. Hier zien we hoe het roer wordt opgebouwd uit de voorgefreesde kern en een paar mahonie wangen.

Allina 630
Roer en uitlaatdoorvoer gemonteerd!

VIII: Interieur pagina-begin
Allina 630
Kuipvloer en dek uit het gefreesde pakket zijn gemonteerd: er wordt een begin gemaakt met de opbouw van de banken.

Allina 630
Nog eens een overzicht van dek en voorste banken. Bij dit luxueus uitgevoerde schip zijn de multiplex bankfronten vervangen door mahonie panelen, hetgeen overigens maar weinig verandert aan de opbouw van het geheel.

Allina 630
Het achterschip met de banken en verdere beschieting op z'n plaats. De luikdeksels zijn aan te brengen zoals de bouwer dat wenselijk acht.

Allina 630
Nogmaals de achterste bank, nu met een blik op de riante bergruimte. Het waterlock is gemonteerd.

Allina 630
Tussen voorste en achterste bank is aan weerszijden een opstap gedacht, waarvoor het materiaal in het pakket is opgenomen. Dit schip krijgt een extra toevoeging in de vorm van een tweetal kasten die een deel van de opstap vervangen.

Allina 630
Een overzicht van het goeddeels voltooide binnenwerk.

IX: Lijsten en dek pagina-begin
Allina 630
Tijd voor de fijnere details: hier wordt op de spiegel een begin gemaakt met het potdeksel. Ook de opstand voor het dekluik is geplaatst.

Allina 630
Het aanbrengen van het potdeksel vordert gestaag.

Allina 630
De spiegelknieen...

Allina 630
...en het vulstuk.

Allina 630
Overzicht van de boot in deze fase.

Allina 630
Opnieuw een extra element: op de 'standaard' dekplaat wordt een massief houten afwerking verlijmd: hier worden de lijsten gemonteerd.

Allina 630
Vervolgens worden teakdeeltjes zorgvuldig op hun plaats gebracht waarna het geheel afgekit zal worden.

X: Motorplaatsing en proefvaart pagina-begin
Allina 630
De motor wordt geplaatst....

Allina 630
...en de stuurstand.

Allina 630
Met de kabelaring op zijn plaats gaat de boot op de trailer voor een eerste proefvaart.

Allina 630
De spanning stijgt...

Allina 630
Het moment is daar: de Allina wordt te water gelaten.

Allina 630
Nog wat onwennig in de nieuwe omgeving ?

Allina 630
Klaar voor de proefvaart: tijdens de vier uur durende test wordt geconstateerd dat de boot prima voldoet. Wel moet er nog wat getrimd worden: er kan nog wat meer gewicht naar voren.

Allina 630
De manoevreerbaarheid was geheel naar wens.

Allina 630
Ook van achter gezien is het een plaatje!

XI: De laatste details. pagina-begin

Allina 630
Terug in de werkplaats krijgt de kuipvloer, net als eerder het dek, een afwerking in massief teak. Ook wordt de motorkist geisoleerd. Om wat meer gewicht in de kop van de boot te concentreren, gaat de accu meer naar voren.

Allina 630
Dan gaat de boot opnieuw op de trailer, nu richting stoffeerder, die hierboven zorgvuldig de maten neemt voor het binnenwerk van de kussens.

Allina 630
Daar staat ie dan: een schitterend afgewerkte Allina 630. Een prachtig stukje vakwerk!

Allina 630
En natuurlijk kon de sloep niet zonder naam: het werd Leny, naar de partner van bouwer Wim Boon. Proficiat Wim en Leny, en een goede vaart!

terug naar pagina-begin